ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว

ประกาศประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่เดิม